Om

Bloggen ger tips och råd i olika ämnen rörande hundägandet..Dessutom blir det några inlägg om astrologi och horoskop

Om mig
Kontaktformulär

Kategorier

Visar inlägg från februari 2021

Tillbaka till bloggens startsida

Oxens år 2021 - kinesisk astrologi

OXENS ÅR


...enligt kinesisk astrologi 12 februari 2021 – 31 januari 2022


I vissa asiatiska provinser kallas Oxen för Buffeln. Den kinesiska oxen förknippas med vårens ankomst.


 

        


Det kinesiska nyåret är kinesernas allra viktigaste och största helg. Den infaller aldrig på ett bestämt datum utan alltid vid den andra nymånen efter vintersolståndet, vilket inträffar någon gång under perioden 21 januari – 19 februari. Variationen beror på att den kinesiska kalenderns månader inte är lika långa som i vår gregorianska kalender.

 
Årets element är: metall

Metall representerar beslutsamhet, viljestyrka, envishet och förmåga att uppnå målen.

Metall kontrollerar lungorna och huden.

Årets färg är vit

Oxen förknippas även med färgerna gul och grön, färger som attraherar framgång och välstånd.


 


Temat för Oxens år är ansvar, plikt och hårt arbete.


I början på året kan många vara beredda på problem och svårigheter. Framåt sommaren ser det ut att ljusna betydligt.


Detta är de strävsamma och arbetsamma människornas år. Människor måste mer och mer ta hand om sin egen situation och alla som kan hugga i och arbeta hårt kan vänta sig ett bra år. Se dock upp för överansträngning! I år lönar det sig att tänka på framtiden och planera för den.


Arbetslösheten kommer tyvärr inte att minska trots att alltfler människor startar eget, snarare ökar den. De människor som har arbete får arbeta extra hårt.


De som fifflar får sona sina brott, många tas på bar gärning. Se också upp för riskabla investeringar!


Kärleken och nöjen får inte så stor plats eftersom året mest består av arbete. Livet blir rätt så enformigt. Årets semester kommer att bli lite annorlunda än vad många är vana vid. Semester och ledighet kommer att främst tillbringas i familjekretsen med småsysslor och dagsutflykter i närområdet.


Odla era trädgårdar och njut av rikliga skördar. Oxen skyddar jordbrukare men gillar inte konstgödsel och liknande. Alla som har jordbruk bör gödsla så naturvänligt som möjligt.


Hemmet och familjen får stor betydelse. Bra tid för renoveringar och upprustningar av hemmet och fastigheter.


Vädret kommer att vara omväxlande men inga extrema översvämningar, orkaner eller naturkatastrofer kommer att ske förrän eventuellt i slutet av året.


På kulturens och sportens område ser det ljusare ut i år. Nya stjärnor slår igenom och världsrekord kommer att slås inom idrott.


Tyvärr kommer det grova våldet att öka i samhället.


Det blir politiska maktkamper och förändringar och en del ministrar får gå. Olika diktaturer blomstrar och militärkupper är möjliga.
Ingen vet med säkerhet hur det kinesiska horoskopet kom till men det finns en legend om dess tillkomst. Buddha skickade en inbjudan till alla djuren i sitt rike att komma och fira nyår med honom.

Enligt legenden dök tolv olika djur upp. Buddha förärade varje djur ett år uppkallat efter djurets namn och dessutom skulle alla människor som var födda detta år ärva djurets egenskaper. 


Vart tolfte år återkommer alltså djurtecknet. De tolv djuren kommer i följande ordning: Råttan, Oxen, Tigern, Kaninen, Draken, Ormen, Hästen, Geten, Apan, Tuppen, Hunden och Grisen


Oxen kan kallas för Buffeln och Kaninen för Katten eller Haren i vissa provinser.

Råttan

1936

1948

1960

1972

1984

1996

2008

2020

Oxen

1937

1949

1961

1973

1985

1997

2009

2021

Tigern

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010

2022

Kaninen

1939

1951

1963

1975

1987

1999

2011

2023

Draken

1940

1952

1964

1976

1988

2000

2012

2024

Ormen

1941

1953

1965

1977

1989

2001

2013

2025

Hästen

1942

1954

1966

1978

1990

2002

2014

2026

Geten

1943

1955

1967

1979

1991

2003

2015

2027

Apan

1944

1956

1968

1980

1992

2004

2016

2028

Tuppen

1945

1957

1969

1981

1993

2005

2017

2029

Hunden

1946

1958

1970

1982

1994

2006

2018

2030

Grisen

1947

1959

1971

1983

1995

2007

2019

203

Du får fram ditt djurtecken genom att söka upp det djur som motsvarar ditt födelseår.. Om din födelsedag inträffar någon gång mellan 20 januari – 20 februari måste du kontrollera med mer detaljerade tabeller, eftersom det kinesiska nyåret aldrig infaller på ett bestämt datum utan alltid vid andra nymåne efter vintersolståndet. Är du född före 20 januari, tillhör du föregående års djurtecken.


 


Det är en kalender som är baserad på solens och månens lägen på himlen. En månad börjar alltid vid nymåne. Ett år består av tolv månader, med omväxlande 29 och 30 dygn. Vid skottår lägger man till ytterligare en månad. Den månaden har inget namn utan räknas in i föregående månad. Antalet dygn under ett år kan vara 353, 354 eller 355 och under ett skottår, 383, 384 eller 385.

Enligt kinesisk filosofi har allt två sidor, yin och yang.

Varje djurtecken är antingen yin eller yang.

Yin = filosofisk och inåtvänd. Bör tänka först och tala sedan.

Yang = utåtriktad och öppen. En ledarbegåvning.


Yin – tecken = Oxen, Kaninen, Ormen, Geten, Tuppen och Grisen

Yang – tecken = Råttan, Tigern, Draken, Hästen, Apan och Hunden

Hur påverkas du av Oxens år?


Se vilket djur du tillhör i tabellen ovan !
 Den charmiga och idérika Råttan  


Råttorna som är kloka, lidelsefulla och kreativa varelser får i år arbeta mycket hårt. För den arbetslöse Råttan kan oväntade händelser leda till anställning. Råttan måste se upp för överansträngning och det gäller att vila regelbundet, ägna sig mer åt sitt privatliv och föra en sund diet. Ägna mer tid och omtanke åt personliga relationer. Var försiktig när det gäller ekonomiska investeringar! Motionera regelbundet och för rökare är det ett gynnsamt år att sluta med lasten. Hals och talorgan kan vara extra känsliga.


 


 

Den tålmodige och envisa Oxen (Buffeln)      


För Oxen själv blir det ett lyckoår som emellanåt både kan upplevas som dramatiskt och spännande. Detta är en bra tidpunkt för giftermål. Han/hon behöver inte heller sakna något att sysselsätta sig med. Det finns hur mycket arbete som helst och det kan innebära avsevärd  löneförhöjning, avancemang eller anställning på ny arbetsplats. Inget annat djur kan dra ett tyngre lass en längre sträcka än en Oxe. De återfinns ofta på ledande poster i samhället. De är oftast lätta att umgås med men kan vara mycket envisa och de avskyr att misslyckas. Undvik spel och dobbel och var sparsam under hela året.


 Den modiga och självständiga Tigern


 

Tigern har en otrolig kraft och styrka, är både mentalt och fysiskt ett enormt energiknippe men Tigern får ingen som helst förståelse för sin äventyrslusta under detta år. Nya inkomstkällor kan dyka upp. Karriären blir extra viktig. Tigern bör lugna ner sig och tygla sin tunga. Svårigheterna som dyker upp kan vara större än vad du först tror. Ägna mer tid åt din hälsa och välmående. Balans mellan arbete, vila, kost och motion är viktig. Din ekonomi kommer att förbättras men var försiktig och skuldsätt dig inte.


 Den diplomatiske och listige Kaninen (Katten eller Haren)       


Få djur ägnar större intresse och uppmärksamhet åt sin familjs materiella behov än Kaninen. Du är populär och kan inspirera andra. Är du singel får kärleken vänta till annat år. När det gäller affärer är inget annat djur bättre på att nosa till sig en sådan. I år kommer den metodiske Kaninen att fortsätta som vanligt men arbetstiderna blir långa. Många små incidenter uppstår genom glömska och tanklöshet. Byt helst inte bostad eller hemort. Gör inga större investeringar! Var sparsam! Se upp för negativ stress!

 

 Den intelligenta och beslutsamma Draken     


Den fräcke Draken har ett orubbligt självförtroende och en enorm viljekraft. Året bjuder på många utmaningar. Han/hon kommer att kritiseras orättvist men kommer trots detta att klara sig ganska så bra genom året och kan till och med öka på sin förmögenhet. Draken kommer att få tid att samla krafter i lugn och ro. Året är bra för renovering av bostaden. Vad gäller hälsan bör du vara aktiv och motionera regelbundet. Promenader och vistelse ute i naturen rekommenderas! Draken mår bäst av rutiner. Den karismatiske och kloka Ormen   


Ormen är född i klokhetens tecken och är dessutom begåvade med en stark intuition samt med skönhet. Någon större nytta av sin intuition har han/hon inte i år utan vill Ormen komma någonstans är det bara hårt arbete som räknas. Ta tillvara på de erbjudanden som bjuds inom arbetslivet. Ormen kan lätt inspirera andra men dina värderingar kan prövas i år. Under sommaren kan romanser eller nya bekantskaper leda till att dina vanor ändras. Något du länge har önskat dig kan gå i uppfyllelse. Var sparsam och skuldsätt dig inte!


 
Den omsvärmande och attraktiva Hästen   

 

Av alla jordens djur är den eleganta Hästen den absolut populäraste och inget annat djur har arbetat hårdare och längre i människans tjänst. Det är ett bra år för karriären. I år kan Hästen få en befordran och han/hon behöver troligen inte bekymra sig för pengar men bör ändå koncentrera sig på ekonomin. Var sparsam! Vänta med investeringar till ett annat år! Ett gynnsamt år att sluta med rökningen om du inte redan har gjort det. Personliga relationer blir allt viktigare. Året kan bjuda på romanser men även problem i kärlekslivet kan uppstå! Den romantiska och eleganta Geten     


Getter hatar tvång, rutiner och planering. Deras nöjes- och avkopplingsbehov får inget gehör i år utan det är hårt arbete som gäller. Geten bör inte slösa tid och energi på struntsaker. Av Geten förväntas handlingar bakom allt prat. Geten är intelligent och har rik fantasi som kan vara till nytta i de mest kreativa projekten. Nya idéer kan dyka upp. Ta vara på dem. Lita mer på dig själv, så kommer allt att ordna sig till det bättre för dig. Gör inga större investeringar! Tänk på din hälsa: Viktigt med balans mellan arbete och vila, kost och motion! Den sluga och självständiga Apan     


Apan är det djur som liknar människan mest och äger inte enbart människans bästa sidor utan sorgligt nog även de sämsta. Den skickliga Apan kan konsten att ta vara på sig själv, oavsett vems år det är och han/hon protesterar inte heller mot de långa arbetsdagarna. Samtidigt kan det kännas som om att du alltmer måste rätta dig efter andras beslut, andras framtid och jobb och det kan kännas frustrerande. Ta inga ekonomiska risker. Lyssna till goda råd och gör inte något förhastat. Apan kan hamna på en lång resa där han/hon får tillfälle att slappna av.


Den effektive och självsäkre Tuppen        


Den intelligenta, ambitiöse och ärliga Tuppen kan vänta sig en klar förbättring i år, inte minst ekonomiskt. Tuppen kan få hjälp med finansiering av olika projekt men får arbeta hårt. Yrkesliv och ekonomi gynnas i år. Extra framgångsrikt blir det för dem som arbetar inom transport och kommunikation. Tuppen älskar uppmärksamhet och sprudlar av livskraft och gott humör. Önskningar kan gå i uppfyllelse. Ta väl hand om släkt och vänner. Försök att inte vara långsint och glöm gamla oförrätter. Ägna mer tid åt din hälsa!

Den ordentliga och pålitliga Hunden    


Hunden ägnar mycket tid åt att hjälpa andra, både privat, inom politiken, välgörenhetsorganisationer och/eller föreningsliv. Han/hon är snabb att kritisera orättvisorna i världen och i år kommer den stackars Hunden ännu mer tvivla på sin egen förmåga. Hunden bör koncentrera sig på att behärska sig så att han/hon inte orsakar obehag för oskyldiga personer. Utgifter kan också bli svåra att klara av men om Hunden arbetar hårt kommer små förbättringar att ske. Undvik spel och spekulationer! Ta inga lån och vänta med större investeringar! Den mycket generösa och älskvärda Grisen               

         

För kineserna betyder en Gris i familjen stor lycka och den lydiga Grisen gör allt vad man ber honom/henne om och lite till. De är målinriktade och hittar snabbt kreativa lösningar men de attraktiva jobben får dock vänta till ett annat år. Lyssna till kritik och arbeta hårt så kommer belöningen så småningom. Grisen som egen företagare klarar sig bra. Låt dig inte störas av avundsjuka. Det är ett bra år för investeringar och ett gynnsamt år för resor. Förlovning eller bröllop kan äga rum för Grisen i år.
                                                                                                                                                                       

                                         


Populäraste raserna 2020

De 20 populäraste hundraserna år 2020

   

Labrador
 

1.   Labrador retriever

2.   Tysk schäfer

3.   Golden retriever

4.   Jämthund

5.   Cocker spaniel

6.   Shetland sheepdog

7.   Border collie

8.   Staffordshire bullterrier

9.   Dansk-svensk gårdshund

10. Flatcoated retriever

11. Fransk bulldog

12. Bichon havanais

13. Drever

14. Chihuahua, långhårig

15. Finsk lapphund

16. Rottweiler

17. Tax, strävhårig, normalstor

18. Jack russell terrier

19. Engelsk springer spaniel

20. Cavalier King Charles Är du i hundköpartankar?


 

Min första hund, en schäfer vid namn Brando


Du ska alltid vara noga med val av uppfödare inför ett hundköp och särskilt viktigt är det när det gäller de populäraste raserna. Stor efterfrågan medför ofta att oseriösa uppfödare försöker tjäna pengar på aveln utan att tänka på hundens fysiska eller mentala hälsa..


Genom Svenska Kennelklubben kan man få en förteckning på de uppfödare som finns för varje ras. De flesta raser har rasklubbar där man kan få veta mer om rasen och dess  uppfödare.


Och tänk efter noga vilken ras som passar dig och ditt leverne. Det är alltid bättre att vara förberedd och skaffa kunskap före hundköpet.