Nu börjar ekollonen falla ner på marken och de är giftiga för hundar...


 Varje höst rapporteras om hundar som förgiftats ekollon. Under hösten faller ekollon till marken och frestelsen blir för stor för många hundar, särskilt för  valpar och unga hundar.


Problemet är att ekollon innehåller stora mängder av växtämnet tannin som djur är mycket känsliga för, gäller även hästar och annan boskap.


Tannin är frätande och kan orsaka inflammation i mag- och tarmkanalens väggar samt skada njurar och lever.


Tecknen på förgiftning kommer ganska snabbt, kolikliknande symptom, håglöshet eller att djuret slutar att äta.


Det finns ingen medicin mot ekollonförgiftning. Behandling mot magsmärta, förstoppning och diarré är det enda som står till buds.


Särskilt giftiga är omogna ekollon. Dessa kan djuren dessutom bli beroende av.