HUGGORMSBETTHuggormen krälar fram nu för att sola i värmen och de är giftigare nu på våren.


Huggormen kan vara grå, brun eller svart och oftast ser man ett sicksackmönster på den. Hundar blir lätt ormbitna eftersom de är nyfikna och sticker dit nosen medan människor oftast blir bitna när de trampar på ormen.Tar bettet i nosen eller huvudet upptäcks det oftast fortare än om hunden blir biten i benet. Huggormsgiftet orsakar en kraftig svullnad och risk finns därför att svullnaden täpper igen andningsvägarna. Området runt bettet svullnar kraftigt inom en halvtimme. Giftet och smärtan kan leda till att hunden blir rädd, får skakningar och rör sig ostadigt och eventuellt hamnar i chocktillstånd. Hjärtat påverkas akut av giftet och detta kan leda till hjärtrytmrubbningar..


Viktigt är att hålla hunden lugn och stilla. Bär hunden om det är möjligt och transportera den genast till veterinär. Ormgiftet kan ha orsakat skador på inre organ, njur- lever- och hjärtskador och det kan upptäckas långt senare.
Bor man avlägset eller vistas i ormrika trakter eller är ute på båtsemester bör man ha kortison med sig, för att förhindra att andningsvägarna svullnar igen om hunden blir ormbiten. Att använda kortisontabletter måste dock konsulteras med veterinär vad gäller doseringen och göras innan olyckan har skett.