Nu  under vårvintern är löss vanliga hos hundLÖSS
.... men även under hösten får hundägaren vara uppmärksam. Lössen lever på sitt värddjur under hela sin livscykel och den kan överleva utanför värddjuret i 1-2 veckor. Löss är lätta att upptäcka för både gnetterna (äggen) och lusen syns med blotta ögat. De orsakar klåda och hittas framför allt på huden under och bakom öronen. De krälar omkring. Löss bekämpas i regel med vanliga antiparasitära schampon. Baden måste upprepas en till tre gånger beroende på angreppets svårighetsgrad med cirka 10 dagars mellanrum. Du kan även använda Frontline Comp eller annat spot-on-preparat vid behandling av löss.

Bada gärna hunden med ett milt schampoo ett par dagar innan spot on-preparatet sätts på hunden. Har du fler hundar ska de också behandlas.


Löss smittar i regel vid direktkontakt men även genom borstar eller liggplatser. Sanera hundens omgivning och tvätta kuddar och filtar i minst 60 grader. Glöm ej att sanera bilen!LOPPORDet är vanligt att hundar angrips av kattloppor, Ctenocephalides felis, medan hundloppan, Ctenocephalides canis är något ovanligare och framför allt förekommer i södra delarna av landet.


Hundar kan också angripas av loppor från fåglar, grävlingar och igelkottar. Loppor hoppar. Loppor finns huvudsakligen i djurets omgivande miljö, där de kan klara sig mycket länge. Äggen kan överleva och utvecklas i mer än ett år utanför värddjuret. Loppornas larver lever i mattor och golvspringor. När sedan den fullbildade loppan är klar, hoppar den tillbaka på sin värd och suger blod. 


Det betyder att bostaden och eventuellt hundhus måste saneras mycket noggrant vid loppangrepp och glöm ej bilen! Du kan använda Frontline Comp som dödar både loppor, löss och fästingar och är särskilt effektivt mot loppor.