MÅNEN - livets moder

 

 


Människor är oftast medvetna om det inflytande månens olika faser har på oss människor, på djuren och naturen, men månen påverkar vår själ mycket mer än vad vi vill erkänna eller tror..


I mytologin förkroppsligas månen av den romerska gudinnan Luna. Den är en kvinnlig symbol och representerar känslolivet, själslivet och det omedvetna. Grekerna kallade mångudinnan för Selene. Även måndag, den första dagen i veckan, är ett ord som härstammar från grekiska och romerska namn på mångudinnan.


Ebb och flod står under månens inflytande, likaså gör våra kroppsvätskor det.

Månen påverkar tidvattnet, men den har även en viss påverkan på vårt beteende. Vårt humör och våra beslut kan därför förändras på samma sätt som månens faser förändras. Känsliga människor reagerar starkt på månen och är utpräglade ”månnaturer”. Deras sinnesstämning går upp och ner i takt med månens rörelser. Månens inflytande kan göra en person tålmodig men också ombytlig och trångsynt. Månen har även inflytande på våra drömmar, vilket kan hjälpa dig att lösa problem i sömnen. Många människor har också svårt att sova under fullmånenätterna.


I astrologin symboliserar månen även det förflutna. Solen är den medvetna delen av personligheten, månen den omedvetna. Den högra hjärnhalvan motsvarar månen, den vänstra motsvarar solen.


Vet man om att man reagerar på ett visst sätt vid de olika månfaserna är det till stor hjälp för sin personliga utveckling, personligheten kan stimuleras, felaktiga val kan undvikas.    


Månens olika faser 


Nymåne = Vid nymåne ser man endast en liten antydan till måne. Denna fas står för tillväxt och vitalitet. Tid att förverkliga nya idéer och projekt.. Bra tid att genomföra förändringar som t ex omställningar av kosten, diet, fastekurer, förändringar till en bättre livsföring…En tid då det känns som om vi har fått ny energi och framåtanda. Under nymåne är det vanligt att tekniska prylar strular och krånglar….


Tilltagande måneGradvis kan man se en allt större del av månen som lyses upp av solen. Känslorna är speciellt aktiva och kan utvecklas på ett positivt sätt. En bra tid för viktiga avtal, penningaffärer och inköp. En bra tid för fester och sammankomster. Nyplanteringar i trädgården bör ske nu.

Se upp med medicinintag och doseringar.


Fullmåne:Jorden ligger mellan månen och solen och månen sett från jorden är upplyst av solen. Fullmånen är den fas människor fruktar mest. Den skapar irritation och frustration.. Starka drifter är igång och man kan ha svårigheter med att behärska sina känslor. Det kan kännas som om man drivs av någon yttre kraft. Många människor reagerar mycket häftigt, vilket alltför ofta leder till våld. I oroliga delar av världen tenderar våldet att ta sig extrema former. Våra hundar påverkas förstås också, vissa mer än andra. Det kan visa sig i ökad känslighet, oro, rastlöshet, retlighet och aggression.


En bra tid att ägna sig åt drömmar och drömtydning. Månskenspromenader blir speciellt romantiska.


Avtagande måneGradvis kan man se en allt mindre del av månen som är upplyst av solen. Sol och måne står nu åter tätt intill varandra. Det är den sista fasen mellan den måncykel som har avslutats och den nya cykeln som tar sin början.

En tid som lämpar sig för förtroliga samtal, men också en tid då skilsmässor förekommer.

Fullmånens och nymånens lägen år 2023

FULLMÅNENYMÅNE
 7 januari21 januari
 5 februari20 februari
 7 mars21 mars
 6 april20 april
 5 maj 19 maj
 4 juni18 juni
 3 juli17 juli
 1 augusti  (Supermåne)16 augusti
31 augusti. (Supermåne)15 september
29 september 14 oktober
28 oktober 13 november
27 november 13 december
27 december