POLLEN


....är växternas manliga könsceller, som vid blomningen sprids via djur eller med vindarna. Pollen från dessa växter ställer till problem för allergiker. Inte bara människor utan även våra hundar kan vara pollenallergiker.


Just nu är det främst pollen från al och hassel som sprids i syd- och mellansverige. Det är vanligast att man är allergisk mot björk- och gräspollen. ... men många med björkpollenallergi får också besvär av pollen från al och hassel som ...

Pollensäsongen kan delas in i tre perioder; först våren då lövträden blommar, därefter sommaren med gräspollen och slutligen sensommaren/hösten som är säsong för gråbo.Björk, al, alm, bok, ek, hassel, sälg och vide är alla träd eller buskar med pollen som kan orsaka allergier. De över 150 svenska gräsarterna anses alla kunna orsaka allergier. De högsta gräspollenhalterna brukar uppmätas veckorna efter midsommar. Olika typer av groblad växer bland annat i gräsmattor i hela Sverige och kan då sprida pollen från maj till augusti. Gråbo är ett vanligt ogräs som blommar mellan juli och augusti.Vanliga symtom vid pollenallergi hos hundar:


• Klåda runt ansikte och runt öron.

• Slickar sig på tassar, i ljumskar och på andra ställen på kroppen.

• Rinnande ögon.

• Rinner slem från nosen.


Eftersom pollen finns överallt är det en allergi som är svår att förebygga.

Jag rekommenderar att hunden duschas med ljummet vatten efter långpromenader eller varje kväll och emellanåt kan medicinskt schampo som återfuktar huden användas.

Har hunden svåra besvär bör kontakt göras med en veterinär. För att ta reda på om det är allergi, måste veterinären göra en omfattande utredning av hunden för att utesluta annat, som t ex en infektion, parasiter eller överkänslighet mot fodret. Ett pricktest visar vilken typ av pollen eller andra luftburna ämnen hunden är allergisk mot.
Eros

2000 - 2012

Min vackra och mycket godmodiga irländska setter, Eros var allergisk mot massor av ämnen och då självklart mot pollen också.

Vid två års ålder var avlivning bokad på grund av hans mycket svåra allergier . Han genomgick hyposensibiliseringsbehandling under 1,5 år, men den gav ingen förbättring. Genom att avsluta all medicinering och göra en drastisk ändring av kost och livsföring så fick han leva så gott som helt symtomfritt under följande år. Cancern tog hans liv vid 12 års ålder...
Jag skrev om allergier under "Vanliga hälsoproblem hos hund" . Finns i arkivet den 2020 -10-19