Hunden kommer aldrig att tänka i mänskliga termer men människan har en tendens att förmänskliga hunden. De flesta så kallade "problemhundar" skapar vi själva och i de flesta fall omedvetet.


  


Aggressivitet är inget som är naturligt för hundar. Den utvecklar aggressivitet om man som hundägare inte lyckas ta itu med det den nu har problem med och om de inte får utlopp för sin frustration.. Och aggressiviteten blir bara allt värre om man inte gör något åt det underliggande problemet. Tidigt tecken på aggression måste tas på stort allvar och det innan hunden biter och skadar någon. Professionell hjälp finns att få innan hunden måste lämnas bort eller i värsta fall till och med avlivas. Först bokar man dock tid hos veterinär för att undersöka om det finns en medicinsk orsak till hundens aggression, som smärta eller eventuellt en neurologisk sjukdom. 


Ofta beror aggression på rädsla mot människor, mot andra hundar och mot andra djur. Det kan börja med en morrning eller att hunden lyfter på läppen. En hund lär sig att hålla folk på avstånd genom att visa tänderna. Lik all annan aggression trappas den alltid upp. Ganska snart övergår det till att hunden nafsar och senare biter. Aggression på grund av rädsla kan bero på att den har blivit slagen. Kan hunden undgå misshandel genom att anfalla så gör den förstås det. 

De flesta fall av aggression på grund av rädsla beror dock inte på misshandel utan på att hundägaren har uppträtt felaktigt när hunden har blivit rädd för något eller gör utfall mot någon annan hund. Hundägaren tar upp hunden och "tröstar" denne, vilket förstärker både osäkerheten och beteendet. En sådan hund blir olycklig.  Människors överdrivna "kärlek" till och pjoskande med sina hundar gör dem osäkra och obalanserade. Ömka aldrig en hund! Uppträd alltid lugnt och bestämt. Du får absolut inte bli arg på hunden..