Sonjas blogg

Ytterligare funderingar........sorg...

2013-09-02

Ytterligare funderingar angående hundaveln…..och sorgen är stor....

 

Detta står i SKK:s avelsregler...

 

Utdrag ur inavelsgraden….

”Inavelsgraden anger hur stor del av avkommans gener som blivit dubblerade genom föräldrarnas släktskap, räknat över ett visst antal generationer.

Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation. Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% d v s kusinparning. För att undvika tät släktskapsavel kan uppfödare idag lätt beräkna en fiktiv kulls inavelsgrad genom en provparning i Svenska Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata.”

 

 

När jag nu har kollat runt lite hos olika uppfödare av irländsk röd setter och som har valpar till salu så hittar jag inavelsgrad som understiger 2,5 men jag hittar även de som överstiger 6,25 och dessutom finns det ett flertal som inte anger inavelsgraden överhuvudtaget……Hur ska en eventuell valpköpare ställa sig till detta?

 

 

 

 

 

Och så detta med höftledsdysplasi….

Utdrag ur SKK´s info om HD.

 

Bedömning av hundens lämplighet för avel

Riskerna med att hunden ska utveckla HD är till stor del ärftligt. Detta innebär att hundar som själva har HD oftare producerar avkomma med HD än hundar med normala höftleder.

Hundar som vid röntgen visar HD bör därför inte användas i avel. Detta gäller alla grader av HD oavsett om hunden inte visar vare sig smärta, hälta eller har nedsatt rörelseförmåga

Hundar med normala leder (UA) kan också producera avkomma med HD. Riskerna ökar om föräldrar eller kullsyskon har HD. Därför bör man endast använda hundar i aveln vars HD är UA.

 

Detta nonchalerar tydligen  ett flertal uppfödare och använder ändå hundar med både C/D höfter i sin avel som jag skrev om igår…….Nu har jag ju bara kollat in ”mina” två senaste raser men detta är ju vanligt inom uppfödningen av många andra hundraser också…..en mycket trist utveckling alltså……

 

 

Dolda och synliga fel

Enligt konsumentköplagen är alla fel som uppträder inom sex månader efter leverans att betrakta som dolda fel, det vill säga de är ett uppfödaransvar, såvida inte uppfödaren kan bevisa annat. (Det är säljaren som ska bevisa att felet inte förelåg vid leveransen).Efter sex månader är det köparens sak att bevisa att felet förelåg vid köpet.

En köpare som vill ha rätt till kompensation för ett fel, oavsett om det är dolt eller inte, är skyldig att reklamera felet till uppfödaren. Detta ska göras inom två månader från det att felet upptäckts.

Ett fel som upptäcks senare än tre år från det att hunden levererades kan inte reklameras.Uppfödarens ansvar begränsas således till de tre första åren.

Reklamation

En köpare som vill ha rätt till kompensation för ett fel, oavsett om det är dolt eller inte, är skyldig att reklamera felet till uppfödaren. Detta ska göras inom två månader från det att felet upptäckts. Ett fel som upptäcks senare än tre år från det att hunden levererades kan inte reklameras. Uppfödarens ansvar begränsas således till de tre första åren.

Friskintyg – inte äldre än en vecka

SKKs grundregler slår fast att en valp inte får levereras utan ett veterinärbesiktningsintyg som är högst en vecka gammalt. Denna grundregel är ett stöd för uppfödaren eftersom veterinärbesiktningsintyget är det bästa sättet att visa att valpen var frisk vid leverans. Som uppfödare är det därför viktigt att alltid spara en kopia av intyget.

 

Ett intyg som är äldre än en vecka när hunden levereras kan medföra att en dolda fel-försäkring inte gäller och att hundens individuella försäkring inte heller täcker veterinärkostnaderna.

 

 

Sigge för precis en månad sedan. Han älskade att ligga och undersöka och tugga på pinnar..

 

När det gäller StB-tiken Yana och nu setterkillen Sigge kunde dolda-fel-försäkringen ha gällt men båda hundarnas sjukdomsförlopp som ledde till döden skedde så snabbt så min veterinärförsäkring täckte det hela ändå.

 

När det gällde Sigge så hann vi bara diskutera dolda-fel-försäkringen. Veterinären påpekade att den skulle gälla och täcka vissa veterinärkostnader vad gällde hans hälsoproblem. Hon tyckte i och för sig på torsdagen då tumören i binjuren upptäcktes att jag skulle lämna tillbaka hunden till uppfödaren. Nu gick allting så himla fort med cancern så vi hann inte diskutera varken det ena eller andra och jag har inte fattat det ännu att söta rara Sigge skulle drabbas av denna hemska sjukdom…….Jag trodde ändå att han kunde få ett drägligt liv trots dåliga höfter och stenar i urinen……Sorgen och saknaden är otroligt stor….

 

Det finns två andra som sörjer djupt också……...

 

 

Den mycket matglada Leo äter just ingenting och han går runt på nätterna och skriker och Iris sover till största delen dygnet runt....De saknar sin kompis Sigge trots att han kunde vara ganska så omild i sin behandling av dem och då framför allt mot Leo.......inte av elakhet utan för att han inte riktigt visste hur han skulle hantera dem.....

 

Iris sörjde Vera djupt när hon försvann ur hennes liv och nu är det dags igen......stackars lilla tjej....

 

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden