MÅNEN

 livets moder

 

 

 

Alla människor är medvetna om det inflytande månens faser har på oss människor, djur och natur, men månen påverkar vår själ mycket mer än vad vi vill erkänna eller tror..

I mytologin förkroppsligas månen av gudinnan Luna. Den är en kvinnlig symbol och representerar känslolivet, själslivet och det omedvetna.

Ebb och flod står under månens inflytande, likaså gör våra kroppsvätskor det.

Känsliga människor reagerar starkt på månen och är utpräglade ”månnaturer”.. Deras sinnesstämning går upp och ner i takt med månens rörelser. Månens inflytande kan göra en person tålmodig men också ombytlig och småsint. Månen har även inflytande på våra drömmar, vilket kan hjälpa dig att lösa problem i sömnen. Många människor har svårt att sova under fullmånenätterna

I astrologin symboliserar månen även det förflutna. Solen är den medvetna delen av personligheten, månen den omedvetna. Den högra hjärnhalvan motsvarar månen, den vänstra motsvarar solen.

Vet man om att man reagerar på ett visst sätt vid de olika mångfaserna är det till stor hjälp för sin personliga utveckling, personligheten kan stimuleras, felaktiga val kan undvikas.

 

 

 

MÅNENS FASER

2019

 

FULLMÅNE 

 

   21 januari

   19 februari

21 mars

19 april

18 maj

17 juni

16 juli

 15 augusti

  14 september

  13 oktober

  12 november

12 december

 

 NYMÅNE 

 

6 januari

 4 februari

6 mars

5 april

5 maj

3 juni

2 juli

1 augusti + 30 augusti

28 september

28 oktober

26 november

26 december

 

 

 

 

 

Månfaserna:

Nymåne = Vid nymåne ser man endast en liten antydan till måne. Denna fas står för tillväxt och vitalitet. Tid att förverkliga nya idéer och projekt.. Bra tid att genomföra förändringar som t ex omställningar av kosten, diet, fastekurer, förändringar till en bättre livsföring…En tid då det känns som om vi har fått ny energi och framåtanda. Under nymåne kan tekniska prylar strula och krångla….

 

Tilltagande måne = Känslorna är speciellt aktiva och kan utvecklas på ett positivt sätt. En bra tid för viktiga avtal, penningaffärer och inköp. En bra tid för fester och sammankomster. Nyplanteringar i trädgården bör ske nu.

Se upp med medicinintag och doseringar.

 

Fullmåne:= Fullmånen är den fas människor fruktar mest. Den skapar irritation och frustration.. Starka drifter är igång och man kan ha svårigheter med att behärska sina känslor. Det kan kännas som om man drivs av någon yttre kraft. Många människor reagerar mycket häftigt, vilket alltför ofta leder till våld. I oroliga delar av världen tenderar våldet att ta sig extrema former. .

En bra tid att ägna sig åt drömmar och drömtydning. Månskenspromenader blir speciellt romatiska.

 

Avtagande måne = Sol och måne står nu åter tätt intill varandra. Det är den sista fasen mellan den måncykel som har avslutats och den nya cykel som tar sin början.

En tid som lämpar sig för förtroliga samtal, men också en tid då skilsmässor förekommer.

 

 

Lite fakta:

Månens latinska namn är LUNA

 

Hennes diameter är cirka 3476 km

Månen är vår närmaste granne i rymden på ungefär 384 400 km avstånd. Den är mycket nära jorden jämfört med andra himlakroppar och trots detta så långt bort.

Månen är en ogästvänlig värld för oss. Den har ingen atmosfär, ingen luft. På dagen är temperaturen omkring 110ºC och på natten -170ºC. Det finns troligen inget vatten. Landskapet är ökenlikt. På månen finns ingen luft och bara lite fruset vatten. Det blåser inte på månen och det beror på att den inte har någon atmosfär.

Månen är en mörk himlakropp, som syns, ”lyser”, därför att en del av solens ljusstrålar reflekteras mot månens yta.

Månen roterar ett varv runt sin egen axel på ungefär lika lång tid som det tar att rotera ett varv runt jorden. Därför vänder månen alltid samma sida mot jorden och det är omöjligt att från jorden se hur det ser ut på månens baksida.

En månförmörkelse sker när månen står i jordens skugga och därför inte syns. En solförmörkelse är när månen står framför solen så att den täcker solen helt eller delvis. Solförmörkelse sker vid nymåne och månförmörkelse vid fullmåne.

De första kalendrar som människan använde, för att kunna hålla reda på tiden, var månkalendrar. En månad räknades från nymåne till nymåne

De som har Islam som religion, använder fortfarande en månkalender. Det Islamiska året har 12 månader, med 29,5 dagar i varje månad. Alltså har en månkalender färre antal dagar per år än en solkalender- 354 dagar jämfört med 365 dagar.  

 

Tolv personer har satt sin fot på månen. Dessa var astronauter ur det amerikanska Apolloprogrammet De första två var Neil Armstrong och Edwin ”Buzz” Aldrin som med sin besättning på Apollo 11 landade i Stillhetens hav i juli 1969. Den sista månlandningen, Apollo 17, ägde rum 1972.

 

 Månen inom mytologi och religion

Månen har i alla tider haft en framträdande roll inom religionen. Människor har både dyrkat och fruktat den..

Månen har på många olika platser, dyrkats som en gud eller en gudinna. Att månen byter utseende, och att man ibland inte kan se den alls, uppfattade människor främst i äldre tider, som någonting fascinerande, men också som någonting farligt. Särskilt fullmånen har fruktats eftersom man trodde att den lockade fram farliga varelser som varulvar och vampyrer. När vargarna ylar vid fullmåne speglar de månens mörka och ondskefulla sida.

Man trodde också länge att fullmånen orsakade sinnessjukdom och vansinne. Man sa att någon var ”mångalen”

Ett känt gudinnenamn på månen är det romerska Luna. Grekerna kallade mångudinnan för Selene. Även måndag, den första dagen i veckan, är ett ord som härstammar från grekiska och romerska namn på mångudinnan

Solen och månen spelar en viktig roll i mänsklighetens symbolvärld. Många kulturer ser solen som ett uttryck för manlig energi, ljus och värme och månen som kvinnlig mystik och skaparkraft. Båda symboliserar död och pånyttfödelse, solen går upp och ned varje dag och månen växer varje månad från nymåne till fullmåne Solens energi värmer jorden och får skördarna att mogna medan månen påverkar haven och styr tidvattnet liksom kvinnans menstruation.

Även om månen oftast ses som kvinnlig, talar man i Europa om gubben i månen. Enligt folkmyten spikades en man fast på månen för att sona sina synder,